Τ. 2310 444-110

Κ. 697 285 0160

 massagetimekalamaria@gmail.com

 Κωνσταντινουπόλεως 23, Πεζόδρομος Καλαμαριάς,
Τ.Κ. 551 32